ZRID – S8 Radziejowice – Przeszkoda

W dniu 14 lutego 2017 roku Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję nr 50/II/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od węzła z drogą wojewódzką nr 579 w Radziejowicach do węzła Paszków z drogą wojewódzką nr 721 w Wolicy – zadanie I Radziejowice – Przeszkoda od km 420 +100 do km 430+000”.
Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.
Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.
W związku z wydaniem w/w decyzji Wojewoda Mazowiecki jest zobligowany do wszczęcia i przeprowadzenia postępowań administracyjnych których celem będzie ustalenie wysokości odszkodowań dla właścicieli wywłaszczanych pod budowę drogi nieruchomości.

BZ